ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพโกลด์ สัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์

ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพโกลด์
สัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์
สร้างความอุ่นใจ...
เสมือนมีกองทุนค่ารักษาวงเงินสูง
ติดตัวตลอดเวลา
จากสถิติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น สภาวะแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่มี
ความเสี่ยงทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และภาวะภัยจากค่ารักษาพยาบาลส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของท่าน และฐานะทางการเงินของคนแวดล้อมและคนใกล้ตัว ทำให้วันนี้คนไทยหันมาตั้งรับกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการเก็บออม การสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ตนเองและครอบครัว อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องเงินออม หรือสวัสดิการที่ท่านมี มาเป็นอุปสรรคในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย เพื่อเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพซึ่งต้องใช้วงเงินสูง ในขณะที่เทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย

โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส
"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"
"โรคร้ายแรง" นับวันยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้คนในปัจจุบัน ที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคมที่เปลื่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยในของคนไทยล่าสุด พบว่า โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยในมากที่สุด และยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก รองลงมาคืน อุบัติเหตุและการเป็นพิษ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน เพื่อไม่ให้กระทบกับทุกแผนการในอนาคต ช่วยสร้างความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรัก

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน โรคร้ายแรง รีฟันด์ ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน
โรคร้ายแรง รีฟันด์
"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"
จากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า เป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนเช่นนี้การสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงสร้างความอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน "โรคร้ายแรง รีฟันด์" อีกหนึ่งแบบประกันในกลุ่มสินค้าไม่เคลม มีคืน ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นแผนประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย และสวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไปหากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

หลักประกันค่ารักษาให้แก่คุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมอง
หลักประกันรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท
คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย กรณีไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน
ได้ทั้งเงินชดเชยรายวัน...ได้ทั้งเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน กรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เคลมโรคร้ายแรง

ทรัพย์มิ่งขวัญ หลักประกันชีวิตสร้างได้ แม้ในวัยเกษียณ

ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
"หลักประกันชีวิตสร้างได้...
              แม้ในวัยเกษียณ"
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และต้องการเตรียมเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ตลอดจนต้องการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง เพื่อมอบเป็นมรดกให้แก่บุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รัก

"ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15" เป็นแบบประกันสำหรับผู้สูงวัยที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยการมีเงินก้อนคืนให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบกำหนดสัญญาอายุ 90 ปี หรือหากจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา ก็จะมีเงินมอบให้แก่ทายาทสำหรับเป็นมรดกในภายภาคหน้า


 • แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
 • สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
 • ครบสัญญารับเงินก้อน สำหรับค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายชีวิต
 • ไม่ตรวจสุขภาพ


ทรัพย์มิ่งขวัญ มีเงินปันผล หลักประกันชีวิตสร้างได้ แม้ในยามเกษียณ

ทรัพย์มิ่งขวัญ[่มีเงินปันผล]
"หลักประกันชีวิตสร้างได้...
 แม้ในยามเกษียณ"
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และกำลังมองหาหลักประกันความมั่นคงในช่วงวัยหลังเกษียณ เพื่อช่วยให้ท่านอุ่นใจ ได้ว่า... จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างคุณค่าของชีวิตในช่วงบั้นปลาย มอบเป็นของขวัญแก่บุตรหลาน เลือกความไว้วางใจกับกรมธรรม์
"ทรัพย์มิ่งขวัญ"

 • แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
 • จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
 • เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายของชีวิต
 • สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน


ธนทวี มีเงินปันผล "อีกหนึ่งทางเลือกของการออม มีผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี

ธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)
"อีกหนึ่งทางเลือกของการออม
    มีผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี"
การวางแผนเงินออมด้วยการประกันชีวิต โดยแผนการประกันชีวิต "ธนทวี 15/10" (มีเงินปันผล) ซึ่งเป็นแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งความคุ้มครองควบคู่กับการออม เป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออมสำหรับทุกๆ แผนการในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคง ด้วยผลประโยชน์ด้านการออมที่คุ้มค่า และมีการเพิ่มความคุ้มครองทุก 5 ปี


 • สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้ตนเองและครอบครัว
 • เงินคืนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • รองรับสำหรับทุกแผนการในอนาคต
 • เงินทุนสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน
 • ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้

แทกซ์ รีเทิร์น ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี

แทกซ์ รีเทิร์น
"ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี
 สร้างเงินออม...พร้อมคุ้มครองชีวิต"
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีการที่จะช่วยประหยัดภาษีในแต่ละปี การประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองเพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก

"แทกซ์ รีเทิร์น" เป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี ด้วยรูปแบบของระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 10 ปี และเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย ปีละ 10,000 20,000 30,000 40,000 และ 50,000 บาท