มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5 "ผลตอบแทนแน่นอน ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น"

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม
ธนทวี 1 10/5
"ผลตอบแทนแน่นอน...
    ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น"
หากท่านกำลังมองหาทางเลือกสำหรับการออม ที่สามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเช่นไร...

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5 นับเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้มีเงินออมทุกท่าน เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในอัตราสูงถึง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และครบสัญญาท่านยังได้รับเงินก้อนคืนเพื่อแผนการต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการศึกษาสำหรับบุตร แผนการเกษียณอายุ พร้อมกันนี้ เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


 • สร้างเงินออมในอนาคต สำหรับแผนการธุรกิจต่างๆ
 • วางแผนออมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
 • เตรียมการเกษียณอายุอย่างมีความสุข
 • สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
 • ทางเลือกสำหรับการลดหย่อนภาษีแผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. รับเงินคืนรายปี
รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

2. ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 5-10 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

"ออมสูง...มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้"
สร้างอนาคตที่สดใส
ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน
กับ ธนทวี 1 10/5

1. มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีๆ ละ 10%
เงินคืนรายปีสูง หมดห่วงกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาสัญญา

2. ครบสัญญารับเงินก้อน 500%
มั่นใจกับทุกๆ แผนการในอนาคต

3. ชำระเบี้ยสั้น ปลดภาระอย่างรวดเร็ว
หมดกังวลเรื่องการชำระเบี้ย ด้วยระยะเวลาเพียง 5 ปี และเบี้ยประกันภัยอัตราเดียว

4. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ใครๆ ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้ง่ายๆ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท สรุปผลประโยชน์
ปี กรมธรรม์ ที่ เบี้ยประกันชีวิต เงินคืนสิ้นปี ความคุ้มครองชีวิต
%* จำนวนเงิน
1 99,500 10% 10,000 100,000 รับเงินคืนทุกปี ปีละ 10%*
รวม 10 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท
2 99,500 10% 10,000 200,000
3 99,500 10% 10,000 300,000 ครบสัญญา รับ 500%*
เป็นเงิน 500,000 บาท
4 99,500 10% 10,000 400,000
5 99,500 10% 10,000 500,000 ผลประโยชน์ตลอดสัญญา 600%*
รวม 600,000 บาท
6 10% 10,000 500,000
7 10% 10,000 500,000 ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย
102,500 บาท
8 10% 10,000 500,000
9 10% 10,000 500,000
10 510% 510,000 500,000
รวม 497,500 600% 600,000
หมายเหตุ * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  "ออมสูง...มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้"

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 20,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น
การตรวจสุขภาพ ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
อัตราเบี้ยประกันภัย 995 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839