วัยเรียน 300 สร้างหลักประกันทุนการศึกษา ตอบโจทย์ทุกฝันของลูกให้เป็นจริง

วัยเรียน 300
“สร้างหลักประกันทุนการศึกษา...
ตอบโจทย์ทุกฝันของลูกให้เป็นจริง”
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จ การมอบอนาคตที่ดีด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความฝันของลูกให้เป็นจริง ไม่ว่าโตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร เพียงเริ่มต้นวางแผนการออมให้เขาตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดช่วงวัยเรียนของลูกจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยจะได้รับเงินคืนทุกปี เสมือนเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ช่วง ม.ปลายจนถึงระดับปริญญา เพื่อให้ลูกไปถึงจุดหมายสูงสุดด้านการศึกษาด้วยกรมธรรม์ “วัยเรียน 300”

เป็นการเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา
สำหรับบุตรหลานในอนาคต
คลายความกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โดยรับเงินคืนสูงถึง 25% ตั้งแต่อายุ 15-22 ปี
หมดห่วงเรื่องการชำระเบี้ย เพียงซื้อสัญญาเพิ่มเติมคบ. คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย
กรณีเสียชีวิต โดยผลประโยชน์ กรมธรรม์ยังคงเดิม (ตามที่ระบุในสัญญา)


แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1.รับเงินคืน 25%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุ 15 ปี – 22 ปี
รวม 8 ครั้ง

2. ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีเสียชีวิต
- ปีที่ 1-2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 15 วัน - 6 ด. จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (14,790 X 15 ปี)
14,790
221,850
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ อายุ 15 ปี - 22 ปี (รวม 8 ครั้ง)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

200,000

100,000
300,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 78,150

    "อนาคตวันเรียนของลูกจะเป็นเรื่องง่าย ...ด้วย วัยเรียน 300"

1. พิเศษสำหรับเด็กอายุ 15 วัน - 10 ปี โดยเฉพาะ มอบหลักประกันอนาคตทางการศึกษา เป็นของขวัญจากพ่อและแม่

2. มีเงินคืน 25%* ทุกปี ตั้งแต่บุตรอายุ 15-22 ปี สำหรับใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ช่วงม.ปลาย - ระดับปริญญาตรี

3. รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา 100%* สำหรับศึกษาต่อระดับสูง หรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

4. แผนการศึกษาลูกจะไม่สะดุด แม้ผู้ปกครองจากไปก่อน บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้ โดยผลประโยชน์คงเดิม
(กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม คบ. ตามที่ระบุในสัญญา)

5. เลือกสร้างสวัสดิการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ สามารถซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 15 วัน – 10 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 22 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
อยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839