โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย

โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส
"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"
"โรคร้ายแรง" นับวันยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้คนในปัจจุบัน ที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคมที่เปลื่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยในของคนไทยล่าสุด พบว่า โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยในมากที่สุด และยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก รองลงมาคืน อุบัติเหตุและการเป็นพิษ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน เพื่อไม่ให้กระทบกับทุกแผนการในอนาคต ช่วยสร้างความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรักแบบ "โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส" อีกหนึ่งแบบประกันในกลุ่มสินค้า "ไม่เคลม มีคืน" ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย สวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไป หากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน รวมถึงความคุ้มครองชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก โดยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่ม กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ และหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงตลอดสัญญา 5 ปี จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน


 • หลักประกันค่ารักษาให้แก่คุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ
 • และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • หลักประกันรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท เป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว
 • คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย กรณีไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน
 • ได้ทั้งเงินชดเชยรายวัน...ได้ทั้งเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน กรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เคลมโรคร้ายแรง


ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1) กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 100,000 100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 300,000 500,000 1,000,000
 • กลุ่มโรคมะเร็ง
  • 2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • 2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
  • 2.3 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • กลุ่มโรคหัวใจ
  • 2.4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • 2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.7 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยใช้วิธีการเปิดหัวใจ
  • 2.8 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง
  • 2.9 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • 2.10 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000 500,000
4) การจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 1,000 1,000 1,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2 และข้อ 3)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย 1 ปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา
หมายเหตุ
1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)
  "แผนเดียว ที่ดูแลคุณและคนที่คุณรัก"
 1. ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม โรคมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดสมองซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนฐานะทางการเงินของครอบครัว
 2. คลายกังวล เมื่อนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน
 3. สร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัวด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท คุ้มครองเพิ่มอีก 500,000 บาท หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
 4. คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง ตลอดสัญญา 5 ปี
 5. อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างแน่นอน
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 16 – 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี เท่านั้น
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแถลงสุขภาพ
 • ต้องแถลงสุขภาพประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839