ทรัพย์มิ่งขวัญ หลักประกันชีวิตสร้างได้ แม้ในวัยเกษียณ

ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
"หลักประกันชีวิตสร้างได้...
              แม้ในวัยเกษียณ"
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และต้องการเตรียมเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ตลอดจนต้องการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง เพื่อมอบเป็นมรดกให้แก่บุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รัก

"ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15" เป็นแบบประกันสำหรับผู้สูงวัยที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยการมีเงินก้อนคืนให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบกำหนดสัญญาอายุ 90 ปี หรือหากจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา ก็จะมีเงินมอบให้แก่ทายาทสำหรับเป็นมรดกในภายภาคหน้า


  • แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
  • สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
  • ครบสัญญารับเงินก้อน สำหรับค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายชีวิต
  • ไม่ตรวจสุขภาพแผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100%
  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวน  คืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

"ความมั่นคง ในช่วงบั้นปลายชีวิต ...สร้างได้ในวัยเกษียณ"

1. แผนประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
รับประกันผู้เอาประกันอายุ 60-75 ปี และสามารถสร้างหลักประกันได้ยาวนานถึงอายุ 90 ปี

2. สร้างกองทุนมรดก
แผนประกันชีวิตของท่านเปรียบเสมือนการสร้างกองทุนมรดก เพื่อมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่คนที่รักและห่วงใย

3. ครบสัญญา รับเงินก้อนโต
ครบสัญญาอายุ 90 ปี รับเงินคืน 150% ของจำนวน เงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตช่วงบั้นปลาย

4. สมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ก็สามารถสร้างหลักประกันได้สูงสุด 300,000 บาท

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
เพศชาย อายุ 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (15 ปี)
7,590
113,850
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

150,000
150,000
คุ้มครองชีวิต
- ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ที่มากกว่า

เงื่อนไขการรับประกัน
ผลประโยชน์แบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
เพศชาย อายุ 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (15 ปี)
7,590
113,850
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

150,000
150,000
คุ้มครองชีวิต
- ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ที่มากกว่าอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839