ประกันวินาศภัยคือ?

ในแต่ละวันการดำเนินชีวิตท่ามกลางความแน่นอนและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆอาจจะดูเหมือนปลอดภัยสำหรับเรา แต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ การสูญเสียต่างๆนำมาซึ่งความเสียใจและสูญเสียทรัพย์สิน
ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้น แต่เราก็สามารถที่จะวางแผนที่จะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทำประกัน การทำประกันหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การทำประกันจะช่วยให้ปกป้องผู้ทำประกันจากความสูญเสียด้านการเงินได้ ผู้ทำประกันจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากบริษัทผู้รับประกันภัย รวมถึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อผู้ทำประกันภัย เพื่อที่จะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปรกติในเวลาอันรวดเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นภาพรวมของประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกัน แม้ว่าตลอดอายุของกรมธรรม์จะไม่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายใด แต่อย่างน้อยก็เป็นการสร้างความมั่นใจกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ โดยประเภทของประกันนั้นมีหลากหลายมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันโรงงาน ประกันกลุ่ม และอื่นๆ โดยที่ผู้ต้องการจะทำประกัน สามารถที่จะเลือกซื้อประกันตามความเหมาะสมและความเสี่ยงที่ตนเองมีได้อย่างเหมาะสม แต่ประกันอีกประเภทหนึ่งที่ได้ความสนใจและน้อยคนอาจจะมองข้ามนั้น คือ ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประกันวินาศภัย คือ ประกันในรูปแบบที่เกิดขึ้นกับความเสียหายในรูปแบบของตัวทรัพย์สิน โดยที่ความเสียหายจะประเมินค่าเป็นรูปแบบเงิน เมื่อเกิดเหตุวินาศภัย ซึ่งค่าชดเชยจะคืนไม่เกินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันวินาศภัย จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักสำคัญ คือ

ประกันสำหรับบุคคล คือ เกินความเสียหายจากอุบัติเหตุ การเดินทาง รวมถึงประกันสุขภาพ
ประกันในตัวทรัพย์สิน คือ การคุ้งครองความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์ เช่น อัคคีภัย รถยนต์ เป็นต้น
ประกันบุคคลที่สาม คือ ประกันที่นายจ้างเป็นผู้ทำประกันให้กับลูกจ้าง
จากข้างต้นเป็นภาพรวมของประกันวินาศภัย ทั้งนี้ การที่เราจะเลือกซื้อประกัน จะต้องมีการศึกษาข้อมูลของรูปแบบประกันต่างๆอย่างถี่ถ้วน โดยจะต้องพิจารณาจากสิ่งที่ต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่ตนเองมี ต้องตรวจสอบว่าเราอยู่ในความเสี่ยงใด เดินทางบ่อยหรือไหม หากเป็นคนที่เดินทางบ่อย ก็ควรเลือกทำประกันประเภทเดินทาง หรือมีโรงงาน ก็ควรทำประกันประเภทวินาศภัย เป็นต้น
ทำการเปรียบเทียบเบี้ยประกัน แต่ละบริษัทประกันจะมีประเภทของประกันที่แตกต่างกัน และรวมถึงเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป การเลือกควรเลือกตามที่เราต้องการและสามารถที่จะชำระค่าเบี้ยประกันได้เหมาะสมกับรายได้ของเรา
เลือกทำประกันที่ให้ค่าชดเชยต่อคนในครอบครัว นี้เป็นอีกรูปแบบของการเลือกประกัน ที่ผู้ทำประกันมอบค่าชดเชยให้กับบุคคลในครอบครัวในกรณีที่ตนเองสูญเสียชีวิต ประกันประเภทนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง หากเสาหลักของครอบครัวจากไปก่อนเวลาอันควร
ทั้งนี้ บทสรุปของการทำประกันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องเก่าที่เราจะได้ยินได้พบอยู่บ่อยครั้งในแต่ละวัน แต่น้อยคนที่จะให้ความสนใจที่จะทำประกัน บางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้น การทำประกันภัยไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็เป็นการช่วยชดเชยความสูญเสียได้ไม่มากก็น้อยอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839